Opus.cz

Partner profesionálů

+420 241 430 084

0 0 Kč Váš košík
Přihlásit

Zásady ochrany osobních údajů a použití cookies

Souhlasu se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti OPUS.cz s.r.o., se sídlem Podolská 557/102 14700 Praha 4, IČ: 17408911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 370302 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení EU 679/2016 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje.
 2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat:

- Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o využívání našich služeb za účelem:

- vyřízení objednávky, případné reklamace, servisu a vytvoření kopie nákupního dokladu.

Dále pro údaje využitelné pro marketing (např. sociodemografická data, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte).

3. Tento souhlas nám poskytujete na dobu 10 let. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme smlouvu nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dalších 10 let.

4. Pro vyloučení pochybností se jedná o souhlas se zpracováním nezbytně nutných osobních údajů.

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa pro zaslání objednaného zboží, zajištění servisu
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa
 • Bankovní účet –jen v případě nutnosti vypořádáni závazku

5. Zdrojem údajů je přímo subjekt údajů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.

6. Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik zpracovává Správce údaj o jménu a příjmení a údaj o využívání našich služeb bez souhlasu subjektu údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let i v případě odvolání souhlasu.

7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

8. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti OPUS.cz s.r.o.

9. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Marcela Hipská IČO: 40260925 – externí účetní firma
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.– přepravní spol.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

10. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle: +420241430084 nebo e-mailem na adrese opus@opus.cz.

12. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

Souhlas v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od1.července2017.
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Speciální nabídky

Ideal Shredcat 8280 cc 4x10mm Kompaktní skartovací stroj s automatickým podavačem papíru na 150 listů. Patentovaný Auto-Feed systém pro automatické podávání stohu jednotlivých papírů. Spuštění do provozu a Stop přes světelnou závoru. Automatické odpojení Foil Xpress AP

Společnost OPUS Praha, s.r.o. žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu a reklamy. Reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom Vám mohli nabízet přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáte kliknutím na tlačítko „Více informací“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů?

Více informací